Vår jobb er å gi deg kvalitet - det gjør vi med godt håndverk og løsninger som varer

 

Varmeanlegg - Vannbåren varme

Varmeanlegg med vannbåren varme gir en jevn og stabil temperatur i hele huset samtidig som du kan spare strøm. Du kan velge mellom ulike typer oppvarmingskilder, alt etter hva som passer for deg og huset ditt. Gulvvarme er kjent for å gi en behagelig varme i huset året rundt og kan deles inn i ulike soner som du styrer hver for seg, men vannbåren varme kan også frigis gjennom viftekonvektor eller radiator.

Illustrasjonsfoto Thosiba varmepumper

Ulike oppvarmingskilder

En av de store fordelene med vannbåren varme er fleksibiliteten du har i valget av oppvarmingskilde. Væske-vann (berg-, jord- og sjøvarme) og luft-luft varmepumper har vært vanlig i mange år, men andre varianter som for eksempel vedfyrt varmekjel er også blitt mer vanlig.

 

En annen oppvarmingskilde som blir mer og mer utbredt er energibrønn. Det som er flott med en energibrønn, er at den - sammen med en viftekonvektor - kan gi både oppvarming og kjøling uten ekstra enheter. Sammenlignet med mange andre metoder vil en energibrønn derfor kunne gi kjøling med et veldig lavt energiforbruk.

Service og vedlikehold av varmeanlegg

For å sikre lang levetid og maksimal effekt på et varmeanlegg, er det kritisk med jevnlig vedlikehold. Vi tilbyr serviceavtale der vi kommer innom og vedlikeholder varmeanlegget ditt årlig.

 

Når stål, vann og luft kommer i kontakt, dannes magnetitt-partikler (svartrust). Dette danner igjen slam som tetter ventiler og pumper i varmeanlegget. Det er mulig å holde et varmeanlegg fritt for luft, men det krever riktig og nøyaktig vedlikehold av ekspansjonskaret.

 

Tidligere var det vanlig med høytemperatur varmeanlegg. Da var temperaturen i vannet høy nok til at biologiske prosesser ble forhindret. Med dagens lavtemperaturanlegg er derimot vekst av alger og dannelse av biofilm/slam en utfordring. For å begrense dette er det viktig med rett væskekvalitet i varmeanlegget.

Illustrasjonsfoto Attack vedkjel

Illustrasjonsfoto: Vedfyrt varmekjel fra Attack

 

Før og etter rens avet nyere varmeanlegg i Sveio kommune

Før og etter rensing av væske i et nyere varmeanlegg i Sveio.

 

Vi kan vannbåren varme

Vi har både levert og montert en rekke varmeanlegg og hjelper deg gjerne med både prosjektering, installasjon og vedlikehold av varmeanlegg.

 

Til varmeanlegg leverer vi varmepumper fra Daikin, NIBE og Thermia. Ta gjerne turen innom våre leverandører for å se hele utvalget av varmeanlegg.

 

Daikin logo
Panasonic logo
Thermia logo